DOM ZA STARE ZLATNO SRCE

Usluge doma

SMEŠTAJ I ISHRANA
SOCIJALNA ZAŠTITA
MEDICINSKA NEGA
Akcijska cena 55.000 dinara
Dom za kompletan smeštaj odraslih i starih osoba, profesionalno osoblje, kvalitetna nega