DOM ZA STARE ZLATNO SRCE

Medicinska nega zdravstvena zaštita

Dom za stare Zlatno Srce otvoren je u maju 2017. godine sa željom da Vašim najbližima koji nisu u mogućnosti da adekvatno brinu o sebi, ponudi udoban smeštaj i profesionalnu medicinsku negu I zdravstvenu zaštitu.

Korisnicima je obezbeđena 24-časovna nega . Osoblje Doma, između ostalih, čine i medicinske sestre, negovateljice, radni terapeut, fizioterapeut i socijalni radnik.

Spremni smo da vam pružimo adekvatan tretman, ukoliko ste bili podvrgnuti kakvoj hirurškoj intervenciji i bolničkom tretmanu posle intervencije.

U domu Zlatno Srce Umka obezbeđena je zdravstvena nega 24 časa dnevno od strane stručnog medicinskog osoblja sa dugogodišnjim iskustvom. Naš tim čine: lekar specijalista, fizioterapeut, medicinske sestre, negovateljice, radni terapeut i socijalni radnik. U sklopu doma nalaze se laboratorija i ambulanta za preglede i pružanje hitne medicinske pomoći.